Hudební pojmy

V hudební výchově vás to možná neučili, ale co se týká hudebních pojmů, převážná většina,