Nepokládejte nově zakoupený bazén přímo na trávník

Máte v úmyslu pořídit si nadzemní bazén o průměru čtyři metry, který je cenově dostupný téměř pro každého, a přesto poslouží jako výborná relaxace pro děti i pro dospělé? I malé bazény dovedou splnit to, po čem v létě toužíte, a tím je zejména ochlazení a zvýšení komfortu v tropických dnech. Užijete si tu zábavu s dětmi i s vašimi přáteli, můžete si tu na hladině pouštět malé loďky, můžete po sobě stříkat stříkací pistolí, házet si s míčem nebo se potápět.

voda v bazénu

Nadzemní bazény však vyžadují dodržování podobných pravidel, která se týkají všech venkovních bazénů, a těmi jsou zejména filtrace a desinfekce vody a udržování stěn i dna bazénu v čistotě. Pro nadzemní nádrže však platí ještě jedna zásada, která se týká jejich instalace.

Zapuštěný bazén pod úrovní země vám obvykle instaluje specializovaná firma, jedná se o práci na zakázku a počítáte s tím, že půjde o zprovoznění bazénu na klíč. V případě nadzemních nádrží si je většinou jejich vlastník usazuje do terénu svépomocí, a zde bychom se měli mít na pozoru a řídit se pokyny výrobců bazénů.

holčička v bazénu

Podložka pod bazén – vše začíná vyrovnáním terénu do roviny a jeho úpravou, aby byl bazén bezpečně usazený na pevném podloží. Nikdy nepokládejte bazény přímo na trávník, na dlažbu, betonové prostranství či nevyrovnaný terén, na dno působí hydrostatický tlak vody a spolu s vámi uvnitř bazénu by mohlo dojít k jeho poškození.

Jakmile máte vyrovnaný terén podle vodováhy, zasypte jej směsí prosetého písku a zeminy, aby neobsahovala větší kameny nebo zbytky kořenů a větví stromů. Následně na takto uhlazený a měkký povrch položte geotextilii pod bazén Chlorito, která ještě více dno nádrže změkčí a chrání jej před mechanickým tlakem. Podložka pod bazénem zároveň snižuje výskyt patogenů, zejména bakterií a plísní, které rády ulpívají na hladkém povrchu plastové nádrže.