Jsem připojen

Závislost na cigaretách, alkoholu či hracích automatech je známá a na člověku dobře rozpoznatelná. Pokud se závislému člověku nedostane určité dávky nikotinu, alkoholu nebo si dlouho nezariskuje u hracího automatu, pak se u něj projevují abstinenční příznaky.
 cigareta a děvče
Abstinenční příznaky:

 • třes končetin
 • bolest hlavy
 • neklid, deprese, agresivita, frustrace
 • úzkost
 • nespavost
 • nesoustředěnost
 • únava
 • nezvladatelná chuť na předmět závislosti

 úspěch a počítačová hra
Závislost na internetu neboli Netolismus
 
Závislost na internetu a on-line připojení, je plíživá a vkrádá se do našich životů postupně. Se současným stylem života, kdy celou pracovní dobu prosedíme u počítače, ve škole studujeme u počítače, po návratu domů opět zapínáme počítač nebo jsme neustále připojeni pomocí chytrých telefonů, se není čemu divit. Zvykli jsme si na pohodlnost, kdy si lze veškeré informace snadno vyhledat pomocí on-line vyhledávačů a s přáteli můžeme komunikovat prostřednictvím sociálních sítí. Pravidelně kontrolujeme email, chat a různé diskuze. Surfujeme napříč internetem hladoví po informacích. Není nikdo, kdo by volil složitější cestu k získání informací, nežli je ta internetová.
 
Sociální sítě
Sociální sítě v současnosti vládnou světu. Jejich prostřednictvím můžeme být ve spojení s přáteli i z druhého konce světa. Avšak pokud člověk dá přednost komunikace s přáteli on-line před komunikací s lidmi ve svém blízkém okolí, může vzniknout problém.
 
On-line hry, videohry
Dalším druhem on-line závislosti, je závislost na hrách, při nichž je uživatel spojen s ostatními uživateli on-line. Hráč, ačkoli není připojen neustále přemýšlí co se ve hře děje.
 
 
Pokud se uživateli internetu nedostává možnosti být on-line, dostavují se abstinenční příznaky podobné jako je tomu u abstinenčních příznaků při odvykání kouření, závislosti na alkoholu či hracích automatech.
 mládež na schodech
Tyto abstinenční příznaky zahrnují:

 • napětí, neklid, deprese
 • vztek
 • smutek
 • agresivita, frustrace

 
 
Oběťmi této závislosti se stávají nejčastěji děti a teenageři. Do dospělosti si tuhle závislost většinou přeneseme již z dětství.
Řešením neboli zbavením se on-line závislosti je omezení až úplné ukončení činnosti, kvůli které závislost vznikla. Po zvládnutí abstinenčních příznaků se člověk vrací do života s bohatšími zájmy a koníčky.