Andrew Carnegie

Určitě už jste i vy někdy slyšeli o slavné Carnegie Hall. Pokud ne, pak určitě nezoufejte. Ve zkratce se jedná o koncertní síň, která se nachází na sedmé avenue a to konkrétně v New Yorku. Jedná se o nejznámější síň ve Spojených státech. Je navíc tou nejznámější po celém širém světě. Pro každého umělce, který zde vystoupí, síň představuje prestižní záležitost.
empire state building

Tuto budovu navíc navrhnul architekt William Tuthil a to již v roce 1881. Zakladatelem je Andrew Carnegie .

Andrew byl americký průmyslník a filantrop, který byl nejen oblíbený ale také významný. Jeho život je velmi inspirativní a my se na něj nyní společně podíváme a to alespoň v pár bodech.

Jeho příběh je vlastně příběh skotského poslíčka. Přestěhoval se do USA totiž s rodiči ze samotného Skotska. Nejprve pracoval jako dělník a později se stal právě poslíčkem. Vystřídal celou řadu zaměstnání a pozic a to dokonce i v telegrafické společnosti. Díky tomu také získal neuvěřitelnou spoustu kontaktů a hlavně zkušeností. Právě 19. století pro něj bylo významné. Stal se totiž majitelem Carnegiho oceláren.
manhattan budovy

V letech devadesátých se společnost stala tou nejziskovější a to na celém území USA. Společnost ale byla roku 1901 prodána bankéři J. P. Morganovi. Za společnost získal 480 miliónů dolarů, což byla v té době nejvyšší obchodní transakce vůbec.

Carnegie se po prodání podniku stal jedním z nejvýznamnějších filantropů tehdejší doby. Kromě toho podporoval vzdělání, mírové aktivity a dokonce i umění.

Určitě stojí za zmínku i to, že za největší filantropy byli považování byznysmeni, kteří byli velmi úspěšní. Z toho tedy vyplývá, že umění, vzdělání, politika ale i zdravotní péče jsou velmi závislé na financích. Někteří humanisté podceňují moc, kterou mají peníze a vysmívají se těm, kteří myslí jen na to, aby nahromadili statky.
usa manhattan

Lidé, jako byl Andrew Carnegie, by měli být vzorem spoustě podnikatelů, kteří podnikají i v dnešní době. Podnikatelé si totiž neuvědomují skutečnost, že podnikat znamená hlavně uvědomovat si společenskou zodpovědnost.