Toužím po gentlemanovi


Krása opravdu vůbec nezná hranic. Alespoň tohle je můj názor. SamozÅ™ejmÄ›, že každý ÄlovÄ›k má svůj názor na to, co je to krása, a samozÅ™ejmÄ›, že se nemusí jednat pouze jenom o lidi. Je logické, že si partnera také vybíráme samozÅ™ejmÄ› na tom základu, jestli se nám líbí a jestli nám je sympatický. Nemusíme se za to stydÄ›t, protože dneÅ¡ní doba si žádá spíše to, aby každý ÄlovÄ›k si vybral partnera podle toho, jaký je uvnitÅ™. Jaké má vnitÅ™ní hodnoty a co ho baví a nebo o co se zajímá. Také prý je důležité to, aby nás případný partner materiálnÄ› a finanÄnÄ› zajistil. Myslíte si, že tohle je správné? SamozÅ™ejmÄ›, že v nÄ›kterých situacích ano. 

Myslíte si, že jste krásné ženy?

Já bych logicky nechtÄ›la nÄ›jakého muže, který je opravdu hodnÄ› zajímavý, ale který má hluboko do kapsy. Já se mám docela dobÅ™e a tak bych nechtÄ›la, aby mě tÅ™eba nÄ›jakým partner finanÄnÄ› vysával. Navíc si myslím, že opravdu muž by mÄ›l zabezpeÄit rodinu. Já jsem možná takový jeÅ¡tÄ› starodávný typ, ale mám to takhle udÄ›lané. Takže kdybych se mÄ›la dívat jenom na krásu mužů a jak vypadají a jak mají krásnou tvář, tak bych asi pohoÅ™ela. Znám dva opravdu nádherné muže, jsou mladí a opravdu svalnatí.

Líbí se mi rudé růže.

Chodí do posilovny, peÄují o sebe, jenomže opravdu jsou oba dva zadlužení a jeden má dokonce kriminální minulost. Takže takové mjuže bych rozhodnÄ› nechtÄ›la, i kdyby byl krásnÄ›jší sebevíc. Myslím si, že krása v tomhle ohledu vůbec není vÅ¡echno. ÄŒlovÄ›k by mÄ›l také koukat na jiné vÄ›ci a na jiné hodnoty, než je jenom krása a celkový vzhled zvenku. Od té doby, co jsem si Å™ekla, že nebudu hledat jenom na krásu, ale také budu chtít ve vÄ›tÅ¡inÄ› případů to, aby mÄ›l opravdu skvÄ›lý charakter. VždyÅ¥ krása charakteru je také opravdu velice důležitá. A také hlavnÄ› nechci muže, který je namachrovaný, chci spíše muže gentlemana. A urÄitÄ› nejsem v tomhle názoru jediná. Znáte to, ne?