Svatbu se nevyplatí uspěchat

Situace se samozřejmě odvíjí od dané situace a je tedy pár od páru jiná. Nelze však opomenout několik obecných faktorů, které by měla brát v potaz každá zamilovaná dvojice. V opačném případě zde existuje poměrně bolestné riziko možného neúspěchu a následného rozvodu, tedy způsobu ukončení dříve posvátného svazku, o němž již nebývá tak snadné otevřeně hovořit.
 prstýnky na knize
Podmínkou, kterou bere v úvahu snad každý potenciální žadatel o ruku, je společný čas strávený s protějškem. V dnešní době bývá obvyklým standardem, že vztah trvající dva a více let je vnímán coby uzrálý k možnému stvrzení sňatkem.
novomanželé u zámečku
 
Mnoho lidí pak považuje za nerozum odpřisáhnout věrnost druhé osobě pouze na základě několikatýdenní známosti. Nezbývá než souhlasit. Právě oněch několik prvních týdnů až měsíců dokáže být značně zrádných, jelikož pár je čerstvě zamilován, má růžové brýle, vše se zdá krásné a dokonalé a spousta věcí a nedostatků je přehlížených. Ideální je tedy skutečně prožít s partnerem či partnerkou alespoň rok či dva a skutečně je důkladně poznat.
výběr prstenu
 
Dalším aspektem je i finanční stránka věci, případně můžeme obecně hovořit o majetku. Svatby bývají náročné, co se týče peněžního obnosu, nicméně je nutné uvědomit si, že následný manželský život nebude o nic levnější. Sezdaný pár již obvykle jeví zájem o to spolu bydlet, tedy vést vlastní domácnost. Proto je vhodné, aby oba partneři měli již stálý finanční příjem, či alespoň jeden z nich.
 
Rovněž je zapotřebí jistota, že o společnou cestu životem stojí skutečně oba lidé. Dozajista nemá význam do sňatku nutit se, mělo by jít o společné rozhodnutí a volbu, která přirozeně vyplyne z chodu věcí.
 

Nepodceňujte výběr šperku

 
Nicméně jste-li již skálopevně přesvědčeni, že žádost o ruku je to pravé, co musíte udělat, je vhodné zamyslet se i nad následným provedením. Celá věc je považována za silně romantický projev, vhodným prostředím tak může být večer ve špičkové restauraci, zájezd do zahraničí, místo první schůzky či společné útočiště. Zapotřebí je nepodcenit ani daný šperk, který bude zdobit vaši družku po zbytek života. Výběr pečlivě zvažte.